GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Email:  c0tanlytaychauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02733 896018

 

Trường Mầm non Tân Lý Tây được thành lập từ năm 1981, tại ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Năm 2012 được sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo, trường Mầm non Tân Lý Tây đã được xây dựng khu hành chánh hoàn toàn mới, với kinh phí gần 700 triệu đồng, trường đã đưa vào hoạt động từ tháng 12 năm 2012 đến nay.

Ngày 16 tháng 12 năm 2014 trường được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang. Từ đó đến nay nhà trường tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên giao, củng cố vững chắc các thành tích đã đạt được, tham mưu tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị đồ dùng dạy học. Tích cực bồi dưỡng giáo viên về mọi mặt: nhận thức tư tưởng, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn 100%. Xây dựng được bầu không khí thân thiện, an toàn, thu hút được sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Với thành tích và kết quả đạt được, nhà trường thống nhất xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường mầm non cụ thể như sau:

Căn cứ vào thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục mầm non;

Căn cứ vào công văn số 1988/KTKĐCL-KĐPT ngày 02 tháng 12 năm 2014 về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non;

Căn cứ vào công văn số 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05 tháng 11 năm 2014 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;

Qua nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, nhà trường đã tiến hành đúng quy trình thủ tục tự đánh giá: nghiên cứu và phổ biến các văn bản, thành lập hội đồng tự đánh giá, thành lập tổ thư ký và các nhóm công tác, xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể cho từng thành viên.

Hội đồng tự đánh giá trường Mầm non Tân Lý Tây tự đánh giá theo 8 bước được quy định tại thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Tất cả các bước đều được thực hiện đúng hướng dẫn và đảm bảo tính dân chủ, công khai, khoa học. Để thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục hiệu quả, nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục. Hội đồng tự đánh giá phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo chức năng, năng lực của mỗi người để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong suốt thời gian tiến hành công tác tự đánh giá, Hội đồng tự đánh giá đã huy động toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác tự đánh giá. Để công tác tự đánh giá được tiến hành thuận lợi và có hiệu quả, Hội đồng tự đánh giá của trường đã xác định rõ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, nguồn tài chính cần huy động.

Nhà trường tiến hành công tác tự đánh giá từ tháng 9/2015 và hoàn thành vào tháng 12/2015. Mặc dù công tác tự đánh giá trường mầm non là một hoạt động mới, các thành viên vừa tiến hành vừa nghiên cứu tài liệu, bên cạnh đó vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Trên cơ sở đó, nhà trường xác định những điểm mạnh, điểm yếu về xây dựng kế hoạch, phấn đấu cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu cầu đánh giá kiểm định chất lượng chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó nhà trường đăng ký chất lượng để cấp trên kiểm tra công nhận.

Ban giám hiệu Trường Mầm Non Tân Lý Tây