Địa chỉ: Ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Hotline: 02733896018
 • Nguyễn Thị Cẩm Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tồ trưởng Khối Lá
  • Điện thoại:
   0974866892
  • Email:
   camtutlt@gmail.com
 • Lê Thị Xuân Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối Mầm-Nhóm
  • Điện thoại:
   01688899816
 • Ngô Thị Quỳnh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   01696314595
  • Email:
   quynhmaiketoan07a@gmail.com